Trustpilot er en hjemmeside, hvor folk kan skrive anmeldelser af deres online erfaringer. Folk bruger også stedet til forskning produkter og virksomheder, før der træffes beslutning om, hvilken en til at købe fra.