Med introduktionen af ??den nye EU-lovgivning om databeskyttelse, vi ønskede at præcisere, hvad der vil være under forandring for vores kunder, der abonnerer på en mobiltelefon kontrakt.