Federal Supplerende Educational Opportunity Grant (FSEOG) Program er en statstilskuddet program, der giver behovsbaserede stipendier til studerende. Et af formålene med FSEOG er at øge antallet af lav indkomst og første generation college studerende, der tilmelder sig postsecondary uddannelse. Programmets midler tildeles efter først-til-mølle grundlag, med prioritet til de ansøgere størst behov som bestemt af deres Forventet Familie bidrag (EFC).